agrarisch online Online plat­form voor de agra­rische sector

Vind beter en nog word beter gevonden met www.agrarisch.online

Zeer eenvoudig : slechts 2 tarieven

Aansprakelijkheid en rechten.

Deze WWW-site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en zal regelmatig worden bijgesteld. Koen De Schoenmacker ( webmaster van www.agrarisch.online ) kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze WWW-site kunnen voorkomen.

De Schoenmacker Koen kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer hard - en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze WWW-site.

De gehele inhoud van deze WWW-site, inclusief alle grafische en fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van Koen De Schoenmacker, tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze WWW-site mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koen De Schoenmacker.

Iedere adverteerder kan de inhoud van zijn advertentie aanpassen, indien er onregelmatigheden voorkomen dat niet overeenstemt met de menselijke waarden, behoud de webmaster zich het recht de advertentie te blokkeren.

De volgorde van weergave van de adverteerders wordt bepaald aan de hand van de registratiedatum. Wie zich eerst registreerde zal bovenaan getoond worden, dit zowel voor de groepen van adverteerders. ( Silver en Gold )

Design : www.agro-webservices.be/

16-07-2024